RETNINGSGIVENDE PRINCIPPER FOR KOMMERCIELLE FORHOLD

Ferrero-koncernens regler for virksomhedens adfærd taget i brug i maj 2011 blev for første gang offentliggjort i den 2. udgave af Ferrero's CSR rapport i juni 2011 og er siden 2013 blevet delt med alle interessenter i værdikæden. Reglerne bygger på Ferreros principper.

De er i overensstemmelse med koncernens etiske regler og definerer Ferreros praksis på følgende områder:
1. ekspertise i produktkvalitet og -sikkerhed;
2. forpligtelse til beskyttelse af menneskerettigheder;
3. miljøbeskyttelse og bæredygtighed;
4. garanti for forholdene på arbejdspladsen;
5. kommerciel integritet.

ABCDE-PLAN

Endvidere inkluderer vi fortsat overholdelsen som et kontraktligt vilkår og accepten af reglerne i de nye kontrakter underskrevet i 2013/2014, især på områder tilknyttet produktionen af KINDER®-legetøj og den outsourcede produktion (produktionsaftaler). Reglerne er underlagt en fælles plan kaldet ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement).