ANSVARLIG KOMMUNIKATION TIL FREMME AF INFORMEREDE VALG

Den stigende globale opmærksomhed på kost, ernæring og fysisk aktivitet er af stor betydning for den internationale mad- og drikkevarebranche, som Ferrero er en del af.

En ansvarlig kommerciel kommunikation kan hjælpe forbrugerne med at træffe hensigtsmæssige valg om, hvilke fødevarer de køber og indtager som en del af en sund og aktiv livsstil. Ved at formidle en kommerciel kommunikation i overensstemmelse med principperne for god ernæring, afbalanceret kost, fysisk aktivitet og personlige valg, kan industrien spille en vigtig rolle.

International Food & Beverage Alliance

Som medlem af International Food & Beverage Alliance (IFBA) forpligter vi os sammen med andre førende fødevarevirksomheder til at udøve selvregulering og anvender "Framework for responsible food and beverage marketing communications" (retningslinjer for ansvarlig markedsføringskommunikation i forbindelse med mad og drikkevarer) vedtaget af Det Internationale Handelskammer (ICC) samt relevante regionale og nationale retningslinjer for selvregulering.

World Federation of Advertisers

Ferrero er også medlem af World Federation of Advertisers (WFA), en international organisation der fremmer god og effektiv praksis i forhold til ansvarlig annoncering.

Vi mener, at effektiv selvregulering tjener forbrugernes interesser ved at sikre, at de modtager sandfærdig og nøjagtig kommunikation. Vi anerkender også behovet for håndhævelse og ændrer annoncer, der ikke er i overensstemmelse med disse forpligtelser.

EU Pledge

I Den Europæiske Union er Ferrero et stiftende medlem af EU Pledge og har forpligtet sig til at undgå markedsføringskommunikation af produkter rettet mod børn under 13 år. Et sådant løfte giver enkeltpersoner og organisationer mulighed for at gøre opmærksom på mulige tilfælde af uoverensstemmelser mellem medlemmernes kommercielle kommunikation og deres forpligtelser. Du kan finde yderligere oplysninger her.Klik her for at downloade den fulde version af dokumentet "Ferreros principper for annoncering og markedsføring".