Regler om cookies

Definitioner, karakteristika og regelanvendelse
Cookies og lignende teknologier er små tekstfiler, der sendes til og registreres på brugernes computere eller mobile enheder under deres første besøg, og som herefter sendes tilbage til disse websteder under næste besøg. Takket være cookies husker webstederne brugerens handlinger og præferencer (f.eks. login data, standardsprog, skriftstørrelser, yderligere visningsindstillinger osv.), så brugerne ikke behøver skrive dem igen, når de besøger webstedet igen og gennemser dets sider.

Cookies bruges således til at udføre IT-autentificeringer, sessionsovervågning og til at gemme oplysninger om de aktiviteter, der udføres af brugere, som får adgang til et websted, og de kan desuden omfatte en entydig identifikator, der gør det muligt at overvåge brugererfaringer på webstedet til statistiske formål eller annonceringsformål. Når brugeren navigerer på et websted, vil brugeren også kunne modtage cookies og lignende teknologier på sin computer eller mobile enhed fra andre websteder eller andre webservere end den, brugeren besøger (såkaldte "tredjepartscookies”). Nogle funktioner kan ikke udføres uden brug af cookies, som i nogle tilfælde er teknisk nødvendige for driften af webstedet.

Der findes forskellige typer cookies, afhængigt af deres egenskaber og funktioner, og disse kan forblive på brugerens computer eller mobilenhed i varierende tidsrum: såkaldte sessionscookies, som slettes automatisk, når du lukker din browser, og såkaldte permanente cookies, der forbliver på brugerens enhed til en på forhånd fastsat dato.

Forudgående udtrykkeligt samtykke til brugen af cookies kræves ikke altid. Navnlig kræves et sådant samtykke ikke for ”tekniske cookies", dvs. de cookies, der anvendes udelukkende med det formål at gennemføre transmissionen af en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet, eller som er absolut påkrævet for at levere en tjenesteydelse, som brugeren udtrykkeligt har anmodet om. Med andre ord cookies, som er nødvendige for driften af webstedet eller til at udføre opgaver, som brugeren har anmodet om.

Blandt tekniske cookies, som ikke kræver forudgående udtrykkeligt samtykke til brug af dem, findes: i) navigations- eller sessionscookies (til autentificering), ii) funktionelle cookies, som gør det muligt for brugere at navigere ud fra en række valgte kriterier (sproget eller de produkter, der er udvalgt med henblik på køb, for eksempel), for at forbedre den service, der ydes dem.

Der kræves derimod forudgående samtykke fra brugere for "analytiske" cookies og ”profileringscookies", dvs. dem, der har til formål at levere analytiske statistikker over brugen af webstedet, eller dem skaber profiler for brugerne for at sende dem reklamebudskaber i overensstemmelse med de præferencer, de har givet udtryk for, under surfen på nettet.

Typer af cookies, der anvendes af webstedet og muligheden for at (fra-)vælge

Webstedet anvender følgende cookies og giver mulighed for at (fra-)vælge dem (og således at deaktivere dem), undtagen for så vidt angår tredjepartscookies, med hensyn til hvilke du skal gå direkte til de relevante procedurer for valg og fravalg af cookies som angivet nedenfor i de anførte link:
• Tekniske cookies – sessions- eller navigationscookies – er absolut nødvendige for driften af webstedet, eller for at du kan bruge det indhold og de tjenester, der er ønsket.
• Teknisk-funktionelle cookies, dvs. dem, der bruges til at aktivere bestemte funktioner på webstedet og en række valgte kriterier (sproget eller de produkter, der er udvalgt med henblik på køb, for eksempel) for at forbedre den ydede service. ADVARSEL: Deaktivering af tekniske og/eller funktionelle cookies på webstedet kan føre til, at visse tjenester eller funktioner på webstedet ikke er tilgængelige, eller at webstedet muligvis ikke fungerer ordentligt, og at du kan være nødt til at ændre eller manuelt indtaste nogle oplysninger eller præferencer, hver gang du besøger webstedet.
• Teknisk-analytiske cookies gør det muligt at forstå, hvordan du bruger webstedet. De oplysninger, der indsamles fra disse cookies, behandles muligvis kun i aggregeret og anonymiseret form.
• Tredjepartscookies, dvs. cookies fra andre websteder eller servere end Ferreros, som anvendes af tredjeparter til disses egne formål, herunder profileringcookies. Du bedes bemærke, at disse tredjeparter, der er opregnet nedenfor med tilhørende links til deres meddelelser om databeskyttelse, er uafhængige dataansvarlige for de personoplysninger, der indsamles via de cookies, de sender. Du bør derfor se deres meddelelser om databeskyttelse, informationer og samtykkeformularer (valg og fravalg af de respektive cookies), der er opregnet nedenfor:
• - [Indsæt det relevante link ]
• - [Indsæt det relevante link ]

Nedenstående tabel beskriver i detaljer hver enkelt cookie, som anvendes på webstedet www.ferrero.com, inklusive deres specifikke formål. Vi anvender ikke disse cookies til andre formål end dem, som er angivet i disse Retningslinjer for Cookies.

Navn på cookie: AWSELB
Kategori: Funktionscookie
Type: Session
Formål: Bruges til at konfigurere en "sticky session" på "AWS load balancer"
Varighed: Session

Navn på cookie: JSESSIONID
Kategori: Funktionscookie
Type: Session
Formål: Teknisk cookie fra New Relic
Varighed: Session

Navn på cookie:
PHPSESSID
Kategori: Funktionscookie
Type: Session
Formål: Gemmer session
Varighed: Session

Navn på cookie: lang
Kategori: Funktionscookie
Type: Førstepart
Formål: Bruges til at gemme webstedets sprog
Varighed: 1 år

Navn på cookie: __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmt
Kategori: Analyse
Type: Google (tredjepart)
Formål: Registrerer hvorfra brugeren kom, gemmer antal besøg / tid / foregående / aktuelt besøg, tjekker omtrentligt hvor hurtigt brugeren forlader webstedet
Varighed:
Session / 10 minutter / 12 timer

Du kan vælge, hvilke cookies, der skal tillades, gennem den relevante procedure, der er beskrevet her, og kan tillade, blokere eller slette (helt eller delvis) cookies gennem nærmere bestemte funktioner i dit navigationsprogram (den såkaldte browser). Men i tilfælde, hvor alle eller nogle af cookierne er deaktiveret, vil det muligvis ikke være muligt at få adgang til webstedet, eller visse tjenester eller visse funktioner på webstedet er ikke tilgængelige, eller webstedet fungerer ikke ordentligt, og/eller du kan være nødt til at ændre eller manuelt indtaste nogle oplysninger eller præferencer, hver gang du besøger webstedet.

Yderligere oplysninger om at indstille præferencer vedrørende brug af cookies via din browser kan ses i disse instruktioner (opdatering af links bør kontrolleres regelmæssigt):

Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome

For at fravælge Google Analytics-cookien kan du downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Website-brugere, der ikke ønsker, at deres oplysninger indberettes af Google Analytics JavaScript, kan installere Google Analytics Opt-out browser tilføjelsesprogram. Dette tilføjelsesprogram instruerer Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) om at forbyde at sende oplysninger til Google Analytics. Browser tilføjelsesprogrammet fås til de fleste moderne browsere. Google Analytics Opt-out browser tilføjelsesprogrammet forhindrer ikke, at oplysninger bliver sendt til webstedet selv eller til andre webanalysetjenester. Læs mere om Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

[Da Google Analytics tilføjelsesprogram beskrevet ovenfor virker kun på desktop-browsere, kunne du overveje at udvikle din egen opt-out mekanisme ved hjælp af disse instruktioner https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ios/v3/advanced#opt-out]

For at fravælge Google Analytics udviklerprogrammer, klik her [i tilfælde af, at Google Analytics cookies sendes via det relevante websted]