Kerneværdierne

Koncernens kontinuerlige bestræbelser

LOYALITET OG TILLID

Konstant fokus på kundernes behov er udgangspunktet for vores virksomhedspolitik, der er inspireret af maksimal gennemsigtighed og fremragende kvalitet. Vores loyalitet over for kunderne og den tillid, de viser os via deres daglige indkøb af vores produkter, er kernen i den langvarige relation , som vi er så heldige at have med dem. Vores virksomheds praksis bunder i en gensidig tillid kollegaerne imellem, fuld dedikation og gennemsigtighed i forhold til koncernen samt alle interessenter i civilsamfundet, som vi hver dag arbejder sammen med.

RESPEKT OG ANSVAR

Ud fra princippet om ligebehandling tilskynder vi vores personale til professionel og personlig udvikling. Dette fremmer også stærke relationer til lokalsamfundene i de områder, hvor vi virker. Vi gør en stor indsats for at udgå enhver form for diskrimination i vores ansættelsespraksis, i alle koncernens virksomheder, helt fra den indledende rekruttering. Det primære mål i vores ansættelsesstrategi er at etablere langvarige relationer, som er inspireret af principperne om professionel vækst og anerkendelse af merit. Vi garanterer, at vores ansatte frit kan være medlem af en fagforening, og vi anerkender fagforeningernes rolle i kontraktlige anliggender. Beskyttelse af folkesundheden og respekt for miljøet er kernen i vores operationelle praksis. Vi driver vores fabrikker ved hjælp af bæredygtige ressourcer, såsom vand, energi, råmaterialer og andre materialer, inklusive brug af vedvarende energikilder. Vi bestræber os på at reducere vores indvirkning på miljøet på alle måder, især gennem reduktion af udledninger, eliminering af affald og korrekt behandling af affaldsprodukter.
Vi går ind for beskyttelsen af menneskelig værdighed såvel som den absolutte og ubetingede respekt for menneskerettigheder, hvor end Ferrero-koncernen opererer.
Vi går ind for bekæmpelse af børnearbejde og tvangsarbejde inden for vores indflydelsessfære og hele produktionskæden, gennem særlige retslige midler og tæt forbindelse til lokalsamfundene.

INTEGRITET OG ALVOR

Vores kommunikationer med forbrugerne, herunder reklamer, respekterer værdier som menneskelig værdighed, familie og børn, i tråd med vores moralske og etiske principper . De anbefaler korrekt brug af vores produkter og inspirerer til fremme af en sund livsstil. Vores informationsmåder over for internationale, nationale og lokale institutioner er baseret på solid videnskabelig viden og er altid inspireret af intellektuel og adfærdsmæssig integritet såvel som gennemsigtighed.

MED KVALITET, FORSKNING OG INNOVATION SOM PASSION

Vores mål er at skabe unikke produkter, udvikle innovativ forsknings- og produktionsprocesser såvel som brug af vores egne teknologier. De aspekter, der gør denne rejse interessant for os, er passionen til forskning, ønsket om at nedbryde eksisterende paradigmer, og udforskningen af nye felter, langt væk fra de traditionelle, opdelte discipliner. Vi anvender etablerede kvalitets- og sporbarhedsprocedurer til bevarelse af vores råmaterialers sanse- og ernæringsmæssige egenskaber. En vigtig del af vores succes består i den omhyggelige udvælgelse af råmaterialer af højeste kvalitet , indkøbt med fuld respekt for en række strenge etiske regler angående deres oprindelse, høst og fremstilling. I hele verden er der stigende fokus på emner som ernæring og fysisk aktivitet. Ferrero har stor fokus på forskning og udvikling af produkter af høj kvalitet. Vores produkter bliver udviklet med stor opmærksomhed på næringsværdi og portionstørrelser, så de kan indgå i en afbalanceret kost og med særlige hensyn til børns og familiernes behov.

IVÆRKSÆTTERÅND

Denne iværksætterånd kan forbindes med ordet "initiativ", en værdi, som i sig selv inkorporerer begreberne driftighed og iværksætterånd , hvor der motiveres til at handle på eget initiativ for at opnå det bedst mulige resultater. Forskellen mellem en fremragende strategi og succes ligger i evnen til at have en tydelig vision, være proaktiv i dine investeringer, være rettidig med sine foretagender og være rigtige dygtig i sin udførelse . Ferrero-koncernen har været sådan en succes takket være sin solide og dybt forankrede  "learning by doing "-kultur. Et helt afgørende element af bæredygtighed i Ferreros model er akkumuleringen af tekniske færdigheder og viden om produkter, markeder og forbruger, som har ført os fra at "skabe værdi" til selve "værdien af skabelsesprocessen". En stor kollektiv enhed fuld af tillid til fremskridtet og evnen til forestille dagen i morgen som bedre end dagen i dag.
Eftersom verden altid vil blive erobret af dem, som ønsker succes og bekræftelse, og dem, der hele tiden er opsat på at søge det ypperste.

ARBEJDE, SKABE, DONERE – FERRERO-FONDEN

Vi identificerer os med mottoet: “ Arbejde, skabe, donere ” var, hvad Michele Ferrero udtænkte og introducerede i begyndelsen af sin virksomhed. Dybest set foretrækker vi "etisk handling" frem for "forstillet praksis".

Den samme filosofi har inspireret og inspirerer stadig:

  • Ferrero-fonden gør en aktiv indsats for, at koncernen bevarer kontakten med sine pensionerede medarbejdere gennem sociale og kulturelle programmer og udvikler stærke relationer til de lokalsamfund, hvori vi opererer;
  • “Michele Ferreros iværksætterprojekt” er baseret på investeringer og brugen af deraf stammende ressourcer til at forbedre levevilkårene i udviklingslande, især for børnene;
  • hele Ferrero-koncernen er hele tiden engageret i aktiviteter, der har et socialt sigte, hvilket har været en integreret del af vores egen måde at være og arbejde på lige fra starten.