KODEKS FOR FORRETNINGSFØRELSE

FERRERO INTEGRITETSLINJENFERRERO INTEGRITETSLINJENorretningsførelse i Ferrero-koncernen blev vedtaget i maj 2011 og blev offentliggjort for første gang i den anden CSR Rapport i juni 2011.

Med dette kodeks, har koncernen til hensigt at dele Ferrero principerne og de høje Ferrero standarder om firmaets produkter med sine leverandører, handelspartnere, handelsagenter, underleverandører, distributører, sælgere og personalet.Kodekset for forretningsførelse indføres for “business to business” relationer i overensstemmelse med Ferrero etiske kodeks og er baseret på 5 prioriteter:

1) Fortræffelig produktkvalitet og sikkerhed
2) Engagement i menneskerettigheder
3) Miljøbeskyttelse og bæredygtighed
4) Betingelser for arbejdsmiljø
5) Forretningsintegritet


Kodekset vil blive delt via ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement – en forretningskodeksdialogaftale) planen, som vil blive lanceret før 2013, og via en ekstern forsikring, der laves af uafhængige organisationer.

Download den samlede tekst til Kodekset for forretningsførelse >

FERRERO INTEGRITETSLINJEN

Ferrero integritetslinjen er beregnet til fortrolig rapportering af problemstillinger i forbindelse med vores etiske regler og/eller adfærdskodeks. Den er åben 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og der er adgang til den på 43 sprog. Ferrero integritetslinjen administreres af en tredjepart, Convercent. Når der er sendt en rapport til Convercent, er den med det samme tilgængelig til gennemgang af en styringskomite hos Ferrero.
Klik her for at etablere forbindelse til Ferrero integritetslinjen, hvis du vil stille et spørgsmål, rapportere en hændelse eller finde et lokalt telefonnummer.