ETISK KODEKS

Med dette etiske kodeks er det vores mål at mindske alle uvisheder hvad angår opførsel, men også for at give alle, der arbejder med vores virksomhed, en forståelse for de dybereliggende værdier, der ligger bag.

Det etiske kodeks udgør en mulighed for ikke bare at formalisere veletableret ekspertise, men også for at skabe en guide, et “kompas”, der styrer kompleksiteterne i vores fremtidige adfærd både internt og eksternt.

Klik her for at downloade dokumentet (PDF version)>

FERRERO INTEGRITETSLINJEN

Ferrero integritetslinjen er beregnet til fortrolig rapportering af problemstillinger i forbindelse med vores etiske regler og/eller adfærdskodeks. Den er åben 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og der er adgang til den på 43 sprog. Ferrero integritetslinjen administreres af en tredjepart, Convercent. Når der er sendt en rapport til Convercent, er den med det samme tilgængelig til gennemgang af en styringskomite hos Ferrero.
Klik her for at etablere forbindelse til Ferrero integritetslinjen, hvis du vil stille et spørgsmål, rapportere en hændelse eller finde et lokalt telefonnummer.