GRUNDANDET

GRUNDANDET

URSPRUNGET

“Min önskan är att människor som har hjälpt mig att utveckla innovativa produkter har fysiskt utrymme och resurser till hands så att de kan fortsätta att lära sig nya saker och att frukten av vad de har lärt sig i sin tur kommer att gagna andra.”

“Man begår ett allvarligt misstag om man sätter likhetstecken mellan ålderdom eller pension och en gräns som markerar slutet på en aktiv livsstil.
Inställningarna som florerar i dagens samhälle i förhållande till våra äldre har sitt upphov i en mentalitet som baseras på ett materialistiskt tankesätt och strävan efter effektiv produktion, där man blundar för andliga värden och det kulturarv som utgörs av våra äldres erfarenheter, kunskap och mänskliga värden, som går långt tillbaka och som kan föras vidare till den unga generationen...”

“Den här typen av grundläggande idéer har drivit på min egen och min familjs fasta föresats att få bukt med de här attityderna inom Ferrero-koncernen; tack vare vår bestämda uppfattning har vi föranletts att grunda en stiftelse där arbete, osjälviskhet, ansvarskänsla och ovärderlig lojalitet mellan kollegor kommer till heders."


Michele Ferrero, Alba 28 oktober 1983

”Arbeta, skapa och ge”

De här principerna är vägledande för Piera, Pietro och Giovanni Ferrero-stiftelsen, som grundades i Alba år 1983 på Michele Ferreros begäran.

På stiftelsen arbetar man med otröttlig entusiasm och hängivenhet. Genom arbetet förenas solidaritet och kultur och de allra finaste aspekterna av människans villkor lyfts fram.

Inom ramen för sin sociala verksamhet ger stiftelsen Ferrero socialt och hälsomässigt stöd till sina före detta anställda som arbetat helhjärtat för koncernen under de senaste 25 åren. Stiftelsen främjar initiativ inom utbildning, konstutövning och idrott för sina före detta anställda.

På det kulturella planet, å andra sidan, erbjuder man aktiviteter inom konst, vetenskap, historia och litteratur genom att organisera olika former av sammankomster, konferenser, seminarier eller utställningar. Man är särskilt mån om att lyfta fram personer och arbete av personer med anknytning till Alba-regionen eller Piemonte, som till exempel Macrino d'Alba, Elvio Pertinace, Beppe Fenoglio, Pinot Gallizio, Pietrino Belli, Roberto Longhi eller Giuseppe Vernazza. Var och en av dessa personer har varit föremål för en utställning, en sammankomst eller en publikation.

Du hittar mer information här: www.fondazioneferrero.it

TILL MEDARBETARNA

TILL MEDARBETARNA

Från allra första början har Ferreros gemensamma anda byggt på starka värderingar som återspeglas i företagets ursprung och historia. Enligt de här värderingarna står människan alltid i centrum inom företaget.

Det är mot den bakgrunden som Ferreros ambitiösa riktlinjer, där medarbetarnas välbefinnande ställs i första rum, ska förstås. Den här processen styrs huvudsakligen av två processer: företagets strävan efter kontinuerlig tillväxt, och önskan om att stimulera medarbetarnas utveckling.

På senare tid har det sociala projektet blivit verklighet i Ferrero France i och med skapandet av en social organisation till gagn för medarbetarna och invigningen av ett företagsdagis och en miniklubb på anläggningen där föräldrar får hjälp med frågor som har att göra med skötsel och uppfostran av barn.
I Mexiko, till exempel, är Ferrero i färd med att etablera ett program som ska leda till ett stipendium för högskolestuderande och i Argentina får medarbetarna rabatt i snabbköp, Ferrero Luxemburg har gjort det möjligt för idrottsentusiaster att använda fotbollsplaner med femmannalag och tennisbanor!

Och den här listan utgör bara en liten del av alla de initiativ som tas i Ferreros värld!

Läs rapporten CSR 2008-2009 >
Läs rapporten CSR 2009-2010 >
Läs rapporten CSR 2011 >
Läs rapporten CSR 2012 >

SOCIALA FÖRETAGSINITIATIV

SOCIALA FÖRETAGSINITIATIV

Ferrero Social Enterprises är självständiga ”verksamheter” som uteslutande verkar utifrån en idé om det goda entreprenörskapet. Kort sagt: det handlar om att göra vinst.

Men man arbetar också i social anda, eftersom målet är att skapa nya arbetstillfällen och bekämpa de allvarliga följder som arbetslöshet för med sig i de mindre privilegierade regionerna i utvecklingsländer.

Dessutom omfattar den sociala andan humanitära initiativ i de områden där verksamhet bedrivs. Målet med initiativen är att trygga barns och ungdomars hälsa, utbildning och sociala utveckling med devisen: Världens förenade barn.