Ny EU-lov om fødevareinformation til forbrugere

Ny EU-lov om fødevareinformation til forbrugere

Den nye EU-forordning 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne ændrer den nuværende lovgivning om fødevaremærkning i EU-landene. Loven træder i kraft den 13. december 2014.
Som følge heraf er en af ændringerne, som Ferrero foretager i EU-lande fra August 2014, at angive på sine produktetiketter hvilken type vegetabilsk olie, der er anvendt.

Der anvendes vegetabilsk olie til fremstilling af mange Ferrero produkter. En af dem er palmeolie, som er en af de vigtigste vegetabilske olier i verden, som udvindes ved opvarmning og presning af frugtkødet. Palmeolie kan tilpasses, så den opfylder kravene i de forskellige opskrifter, dette uden at der kræves en hydreringsprocess. Det fremmer balancen mellem de øvrige ingredienser og fremhæver deres smag, da palmeolie er lugtfri og smagløs efter raffineringsprocessen. Det er med til at bevare produktens smag gennem hele holdbarhedsperioden på grund af den højere stabilitet over for iltning i sammenligning med andre vegetabilske olier.

Ferrero Group indkøber i øjeblikket palmeolie fra Malaysia, Papua Ny Guinea og Brasilien.
Eftersom Ferrero lægger stor vægt på sporbarheden af sine råvarer, har gruppen været aktivt medlem af Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO www.rspo.org) siden 2005. RSPO er en sammenslutning af en lang række interessenter, som blev stiftet i 2004 for at fremme udviklingen og brugen af bæredygtig palmeolie. Vi er godt på vej mod at opnå 100 % sporbar, adskilt, RSPO-certificeret palmeolie inden udgangen af 2014, næsten et helt år forud for vores oprindelige plan. Adskilt betyder, at palmeolien er fuldt ud sporbar fra plantagerne og frem til produktionen.

Ydermere, handler Ferreros ansvar ikke kun om at opnå certificering – det er blot det første skridt på vejen mod at opfylde vores medarbejderes og kunders forventninger. Vi vælger at styrke vores indsats for ansvarligt indkøb af palmeolie gennem Ferreros palmeoliecharter, så vi indkøber palmeolie fra kendte kilder uden at medvirke til skovrydning, udryddelse af dyrearter, høje drivhusgasemissioner eller krænkelse af menneskerettighederne.
Ferrero har sammen med TFT (tidligere "The Forest Trust" www.tft-forests.org) udviklet en metode til evaluering af, hvor gode vores leverandører er til at implementere vores charter, og til at hjælpe dyrkerne med at leve op til endnu mere end RSPO's krav.


Yderligere oplysninger kan fås hos den lokale forbrugerservice, som er til rådighed for besvarelse af alle spørgsmål.Read more:
FAQs Palm Oil
FAQs Palm oil in our products
Visit Kinder.com
Visit Nutella.com
Visit Ferrero csr