MILJÖN

Ferrero har som mål att använda miljövänliga metoder i all sin verksamhet över hela världen.

Därför tillämpar vi följande strategier:
- Vi organiserar projekt och program som respekterar miljön inom alla våra verksamhetsområden.

- Vi använder energi, material och naturresurser på ett effektivt sätt i våra fabriker, för att minska miljöpåverkan och minska mängden avfall. När så är möjligt använder vi även förnybara energikällor.

- Vi är medvetna om att bevarandet av vattnets kvantitet och kvalitet inte bara är ett miljöproblem, utan en utmaning som hela jordbrukssystemet och hela det ekonomiska och sociala systemet står inför. Därför arbetar vi aktivt för en ansvarsfull vattenhantering.

- Vi tar fram miljömål och mäter de framsteg vi har gjort.

- Vi utbildar våra partner, så att de principer som listas ovan följs överallt och av alla enheter i vår organisation.

- För att säkerställa att allt detta garanteras systematiskt, har företaget infört ett miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004.

Tack vare detta system arbetar alla koncernens anläggningar enligt ett globalt synsätt, som förenar företagets verksamhet och tillväxt med lokala miljöskyddsfrågor.