RÅVAROR

RÅVAROR

Den höga kvaliteten på råvarorna är en avgörande faktor för våra produkters framgång.

Därför för vi ständigt, direkt och indirekt, en konstruktiv dialog med alla våra partners. Vi stödjer myndigheter och institutioner som arbetar för att skapa regler för en hållbar odling av jordbruksprodukter och hjälper gärna till när det behövs.

När det handlar om råvaror med specifika egenskaper arbetar vi långsiktigt, vilket ger trygghet för våra leverantörer och uppmuntrar en hög kvalitet. Vi tror på innovation och betydelsen av forskning, så länge denna forskning kan kontrolleras vetenskapligt.

Vi försöker hela tiden att hitta nya råvaruleverantörer, i synnerhet i utvecklingsländer, med syftet att garantera en fortsatt kvalitetsförbättring och tillväxt i de lokala ekonomierna. De viktigaste råvarorna som används i våra produkter är kakao, hasselnötter och mjölk.

Vår kakao kommer från Elfenbenskusten – världens främsta leverantör av kakao – men också från Ghana och Ecuador. Vi köper bara in huvudskörden och de finaste sorterna, exempelvis den välkända ”Arriba”-kakaon.

Vidare bearbetar vi kakaobönorna i våra egna anläggningar och våra chokladmästare utvecklar specifika recept utifrån slutprodukten.

Vårt företag är en av världens största användare av hasselnötter och vi väljer bara de bästa sorterna. Vi har utvecklat anläggningar och rostningsmetoder som med hjälp av avancerad teknik garanterar högsta kvalitet och förhöjer aromen och smaken på denna viktiga ingrediens.

Mjölk, som är huvudingrediensen i alla Kinderprodukter, köps från europeiska leverantörer som väljs ut med stor noggrannhet och som är extremt tillförlitliga. Vår mjölk är därför alltid av högsta kvalitet.

Samma omsorg och uppmärksamhet ägnas även åt andra råvaror, som kaffe, körsbär, kokos, mjöl, gryn och flingor etc.

KVALITETSARBETE

KVALITETSARBETE

Våra strikta kemiska, fysiska och mikrobiologiska krav kan uppfyllas tack vare noggranna tekniska specifikationer och genom att tiderna för leverans, lagring och försäljning minimerats. Nämnas bör också den omsorg vi ägnar åt våra produkters smak och presentation – som säkerställs genom råvarornas höga kvalitet och fräschhet.

Våra innovativa produktionsprocesser och tekniska system som bevarar råvarornas näringsämnen och kvalitet (varsam teknik) gör att råvarorna behåller sina ursprungliga egenskaper och vi kan skapa unika produkter som är omöjliga att efterhärma.

ACKREDITERING

ACKREDITERING

För oss innebär kvalitet att garantera att kundernas förväntningar och önskemål uppfylls till en rimlig kostnad, med resultat som står sig väl i jämförelse med konkurrenterna, och att de kollektiva intressena skyddas för att säkerställa en framtida utveckling.

För att kunna garantera allt detta har vi tagit fram en uppsättning ”regler” som tillsammans utgör företagets ”kvalitetsledningssystem” och omfattar organisationsstruktur, processhantering, krav på råmaterial och paketering, val av leverantörer, kvalitetskontroll av varor, recept och produktionsprocesser. Alla dessa krav måste kontrolleras, efterföljas och registreras.

Vi har valt att frivilligt anta kraven i ISO 9001:2000 som grund för sitt kvalitetsledningssystem. Denna standard kräver att företagets kvalitetssystem certifieras av en oberoende och godkänd organisation, genom en noggrann årlig inspektion.

Sedan 2005 har vi valt att använda samma koncernövergripande kvalitetsledningssystem i alla anläggningar, för att garantera produkter av hög och jämn kvalitet i alla länder.

Kvalitetsledningssystemets certifikat omfattar verksamheter som industriutveckling samt tillverkning och leverans av konfektyr och drycker, inklusive tillverkning av förpackningsmaterial i plast.

Sedan 2005 har våra viktigaste produktionsplatser även tilldelats IFS-ackreditering (International Food Standard). Denna standard fokuserar särskilt på hygien- och säkerhetsaspekterna i produkttillverkningen.