Vi respekterer og fremmer menneskerettigheder

Vi bekymrer os om de mennesker, der arbejder for og med Ferrero, og det er dybt rodfæstet i vores værdier som familievirksomhed. Vi respekterer menneskerettighederne for hvert eneste menneske i vores virksomhed og de lokalsamfund, hvor vi opererer, og det har altid været en del af vores kernevirksomhed. Vi forpligter os til at respektere og fremme menneskerettigheder og forhindre og afhjælpe alle negative påvirkninger fra vores drift gennem en due diligence-baseret tilgang til menneskerettigheder. Vores tilgang styres af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter (International Bill of Human Rights) og ILO's (International Labour Organization) grundlæggende arbejdskonventioner.

FERREROS MENNESKERETTIGHEDSPOLITIK

Menneskerettigheder er et bredt og komplekst emne og kræver en flerstrenget tilgang. Derfor har vi identificeret ti nøgleområder, hvor vi prioriterer vores indsats på tværs af vores værdikæde. Ferreros menneskerettighedspolitik beskriver vores menneskerettighedsprincipper for disse nøgleområder. Den beskriver også vores tilgang i forhold til implementering og engagement for alle vores medarbejdere og forretningspartnere og alle relevante interessenter i relation til vores menneskerettighedspolitik og -principper.
Ferreros menneskerettighedspolitik bygger på vores etiske kodeks, som beskriver vores etiske vision, principper, værdier og ansvarsområder som virksomhed.
Hvis du vil læse mere om, hvordan Ferrero samarbejder med alle vores forretningspartnere, kan du læse vores forretningsadfærdskodeks, som beskriver Ferreros retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis, og Ferreros leverandørkodeks, der beskriver vores forventninger til ansvarligt indkøb for alle vores leverandører.

FERREROS MENNESKERETTIGHEDSRAPPORT

For at øge transparensen i vores initiativer og handlinger med det formål at fremme menneskerettigheder i vores drift og forsyningskæde har vi udarbejdet vores første menneskerettighedsrapport. Rapporten er bygget op omkring vores 10 nøgleområder, som vi har identificeret i vores menneskerettighedspolitik, og den er på linje med UNGP's regelsæt for rapportering.