FERRERO-KONCERNEN

Ferrero International S.A., holdingbolag till Ferrero koncernen, har godkänt koncernens konsoliderade resultatrapport för året som slutade den 31 augusti 2011. Vid nämnda tidpunkt, består Koncernen av 72 dotterbolag, med bland annat 38 affärsenheter, 15 produktionsanläggningar och tre sociala företag och dess produkter tas upp av mer än hundra försäljningsställen.

Under ledningen av koncernens CEO Giovanni Ferrero, avslutade koncernen sitt verksamhetsår med en konsoliderad omsättning på 7 218 miljoner euro, vilket motsvarade en ökning med 9,1 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet var särskilt framstående i Ryssland, U.S.A. och Brasilien. Rörelseresultatet för Koncernen som helhet var ned 4,1 %, med ett resultat före skatt på 856 miljoner euro jämfört med föregående år. Men å andra sidan återspeglar det en mycket svår ekonomisk situation på internationell nivå, i en miljö av hög finansiell volatilitet vilket har fått en effekt i alla länder världen över.

Antalet sysselsatta personer var i genomsnitt 21 913 personer 2010/11, väl i linje med sysselsättningsnivån från föregående år (21 736 personer).

Under året som gått med avslut den 31 augusti, 2011, har Koncernen gjort nya investeringar som uppgick till 382 miljoner euro (5,3 % av omsättningen), och 350 miljoner av detta belopp gick till att stärka Koncernens produktionsverksamhet. Förutom de ständiga bidragen till innovation, forskning och utveckling, har ytterligare investeringar gjorts i områdena för energi- och miljömässig hållbarhet på Ferreros fabriker i Italien, Tyskland, Polen och Belgien. Koncernen fortsatte att ta initiativ för utveckling av några av de fattigaste områdena i världen, enligt Ferreros Sociala Företagsprogram.