Råvarer

Råvarer

Høy kvalitet på råvarene er en avgjørende faktor for våre produkters suksess.

Derfor er vi i kontinuerlig dialog med alle våre partnere, både direkte og indirekte. Vi støtter også myndigheter og institusjoner som arbeider for å lage regler for bærekraftig vekst og markedsføring av jordbruksprodukter, og vi hjelper gjerne til hvis det er behov for det.

Når det gjelder råvarer med spesifikke egenskaper, arbeider vi langsiktig. Dette gir trygghet for våre leverandører og bidrar til høy kvalitet. Vi tror på innovasjon og betydningen av forskning, så lenge denne forskningen kan kontrolleres vitenskapelig.

Vi prøver hele tiden å finne nye råvareleverandører, hovedsakelig i utviklingsland, med mål om å bidra til en fortsatt kvalitetsforbedring og vekst i lokale økonomier. De viktigste råvarene som brukes i våre produkter er kakao, hasselnøtter og melk.

Vår kakao kommer fra Elfenbenskysten - verdens fremste leverandør av kakao – men også fra Ghana og Ecuador. Vi kjøper bare inn hovedavlinger og de fineste sortene, for eksempel den velkjente ”Arriba”-kakaoen.

Videre bearbeider vi kakaobønnene i våre egne anlegg, og våre sjokoladeeksperter utvikler spesielle oppskrifter ut fra sluttproduktet.

Vårt selskap er en av verdens største forbrukere av hasselnøtter, og vi velger kun de beste sortene. Vi har utviklet anlegg og røstemetoder som ved hjelp av avansert teknologi garanterer høyeste kvalitet og forbedrer aromaen og smaken på denne viktige ingrediensen.

Melk, hovedingrediensen i alle Kinder-produkter, kjøpes fra nøye utvalgte europeiske leverandører som er ekstremt pålitelige. Vår melk har den perfekte friskheten som garanterer høyest mulig kvalitet på disse viktige og utsøkte produktene.

Vi vier også samme omsorg og oppmerksomhet til andre råvarer som kaffe, kirsebær, kokos, mel, gryn, flak osv.

Kvalitetsarbeid

Kvalitetsarbeid

Våre strenge kjemiske, fysiske og mikrobiologiske krav kan oppfylles takket være grundige tekniske spesifikasjoner og gjennom at tidene for levering, lagring og salg minimeres. Vi bør også nevne den omsorgen vi utviser i forhold til våre produkters smak og presentasjon - som sikres gjennom råvarenes høye kvalitet og friskhet.

Våre innovative produksjonsprosesser og tekniske systemer som bevarer råvarenes næringsinnhold og kvalitet (skånsom teknikk) gjør at råvarene beholder sine opprinnelige egenskaper, og vi kan skape unike produkter som er umulige å etterligne.

Godkjenning

Godkjenning

For oss innebærer kvalitet å garantere at kundenes forventninger og ønsker oppfylles til en rimelig kostnad, med et resultat som er vel så godt som konkurrentene, og at de kollektive interessene beskyttes for å sikre den fremtidige utviklingen.

For å kunne garantere alt dette har vi etablert et sett ”regler” som sammen utgjør selskapets ”kvalitetsledelsessystem” og omfatter organisasjonsstruktur, prosesshåndtering, krav til råmaterialer og emballasje, valg av leverandører, kvalitetskontroll av varer, oppskrifter og produksjonsprosesser. Alle disse kravene må kontrolleres, etterfølges og registreres.

Vi har valgt å frivillig imøtekommende kravene i ISO 9001:2000 som grunnlag for vårt kvalitetssystem. Denne standarden krever at selskapets kvalitetssystem sertifiseres av en uavhengig og godkjent organisasjon gjennom en omfattende inspeksjon.