Ferrero ligger bedst i WWFs palmeolie-undersøgelse 2016

21.09.2016

Den 21. september blev WWFs internationale palmeolie-undersøgelse 2016 offentliggjort og placerede Ferrero Group helt i top blandt 137 globale virksomheder, der alle blev vurderet i forhold til deres aktiviteter inden for bæredygtighed i palmeolieindustrien i 2015.

I løbet af de seneste måneder har WWF specifikt analyseret virksomheder i Europa, Nordamerika, Australien og Japan for at undersøge deres fremskridt med hensyn til certificering af palmeolie samt vigtige foranstaltninger for at sikre en ansvarlig brug af palmeolie.

I denne undersøgelse har Ferrero opnået et resultat på 9 ud af 9 point og har fået prædikatet som en virksomhed, der ‘Går foran’ for at opnå det ultimative bæredygtighedsmål for industrien – nemlig at gøre certificeret bæredygtig palmeolie til standardråvare for alle virksomheder.

Resultatet skyldes, at vi har opfyldt vores målsætning i forbindelse med certificering i januar 2015, og har sikret, at det endelige produkt fysisk indeholder 100 % RSPO segregeret palmeolie, samt de øvrige aktiviteter inden for bæredygtighed.

Faktisk lancerede vi i overensstemmelse med vores kunders og medarbejderes værdier og forventninger »Ferrero Palm Oil Charter« i 2013 med en liste over væsentlige enkeltstående emner, der skal håndteres for at sikre en forsyningskæde med bæredygtig palmeolie.

Siden da har Ferreros samarbejde med TFT givet os mulighed for at omsætte vores dedikerede indsats til ansvarlige handlinger, som f.eks. organiserede besøg i marken i de plantager, hvor vi køber vores varer.

Nøglen til dette fremskridt er den løbende dialog og engagementet fra vores leverandører i løbet af processen. Ferrero vil fokusere på at arbejde for og støtte sine leverandører med henblik på at udvikle, implementere og følge op på en pragmatisk og langsigtet handlingsplan for at håndtere Charterets krav i egne og tredjepartsbedrifter. Næste trin involverer tredjepartsverificering af implementeringen af Charterets krav.

Derudover er Ferreros medlemskab af POIG i november 2015 et skridt videre mod at realisere virksomhedens forpligtelser og handlinger fra en troværdig og innovativ platform. Ferrero deler POIGs vision om at “bryde forbindelsen mellem palmeolie og afskovning samt krænkelser af menneskerettigheder og arbejderes rettigheder.”(www.poig.org), og på linje med denne vision fortsætter vi med at støtte HCS Approach og "Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance" (Frie og fair arbejdsforhold i palmeolieproduktion. Principper og implementeringsvejledning). Vi har tilsluttet os begge disse værktøjer i henholdsvis april 2015 og april 2016, og de giver praktisk vejledning til vores leverandører vedrørende håndtering af kravet i vores charter om totalt stop for afskovning og totalt stop for udnyttelse.

Og endelig er de opnåede resultater i WWF-undersøgelsen relevante for os, fordi det understreger vigtigheden af vores arbejde for ansvarlig palmeolie, og motiverer os yderligere til at nå vores mål og forny vores forpligtelse i denne henseende.

Ferrero kan fejre sit 70-års jubilæum. Det siger sig selv, at dette resultat er forankret i den stærke arv og de stærke værdier, der kommer fra Ferreros naturlige forpligtelse til at være en ansvarlig aktør på det globale marked.

Hvilke milepæle har Ferrero nået med henblik på ansvarlig palmeolie?

2005 – Januar - Ferrero bliver medlem af RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
2013 – November – Ferrero lancerer sit Palm Oil Charter og bliver medlem af The Forest Trust.
2014 – Maj - Ferrero offentliggør sin første rapport om fremskridt vedrørende implementeringen af charteret
2014 – November – Ferrero bliver medlem af Palm Oil Innovation Group (POIG).
2014 – November – Ferrero erkender nogle resterende problemer i de plantager, de køber fra, og aftaler en handlingsplan med leverandørerne.
2015 – Januar – alle Ferrero produkter på verdensplan er RSPO-certificerede under den segregerede forsyningskæde – hvilket betyder, at de rent fysisk indeholder bæredygtig palmeolie fra en certificeret forsyningskæde.
2015 – April – Ferrero tilslutter sig High Carbon Stock (HCS) Approach, et værktøj til at identificere bevaringsværdige tropiske skove og udpint jord til potentiel udvikling af plantagedrift.
2015 – Oktober – Ferrero kender de oprindelige møller og tilhørende plantager, der står for 99,5 % af de palmeolieprodukter, de køber.
2015 – November – Ferrero bliver medlem af POIG (Palm Oil Innovation Group).
2016 – Marts - Ferrero støtter "Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance" (Frie og fair arbejdsforhold i palmeolieproduktion. Principper og implementeringsvejledning).