STIMULERA FYSISK AKTIVITET

STIMULERA FYSISK AKTIVITET

Ferrero och sport. Två ord som har associerats med varandra under många år.
Sport är liktydigt med rörelse, positiva värderingar och livsglädje.
Detta är också anledningen till att Ferrero sponsrar olika idrottsevenemang i många länder där man är verksam. Genom att Ferrero och Kinder associera sitt namn med sport lyckas man understryka vikten av idrott och en sund och aktiv livsstil, speciellt när det gäller ungdomar. Ferrero stödjer också ungdomar genom att anordna turneringar och evenemang, förse dem med utrustning och ge sitt stöd åt idrottsföreningar.

Vi skulle kunna lista olika företeelser i all oändlighet eftersom sponsring av idrott är en ständig del av Ferrero-koncernens åtaganden. Skälet är att Ferrero ”ger näring åt barn som om de vore professionella idrottare”.

Läs rapporten CSR 2008-2009 >
Läs rapporten CSR 2009-2010 >
Läs rapporten CSR 2011 >
Läs rapporten CSR 2012 >

Kinder+Sport

Kinder+Sport

PROJEKTET

Kinder+Sport är det globala socialt ansvars programmet där man verkar för att stimulera en aktiv livsstil bland barn och ungdomar.
Tillsammans med specialiserade och allmänt erkända partner, inklusive nationella och internationella idrottsförbund och föreningar, är Kinder + Sports målsättning att göra det lättare för barn att utöva idrott och inspirera barn och familjer att ta till sig en motionskultur.

Kinder + Sport som har sina rötter i Italien, har blivit allt större under årens lopp, och har nu blivit en global rörelse: idag engagerar vi barn i 27 länder med målet att aktivera så många som möjligt.

Från och med 2012 har Kinder + Sports evenemang och program tagits fram enligt globala och transparenta riktlinjer, som fastställts i syfte att göra organisationen effektivare, mer ansvarstagande och skänka konkret värde åt samhället.

På Kinder + Sport tror vi att aktiva barn har större chans att bli aktiva som vuxna och vi uppmuntrar därför till dynamisk lek och idrott bland barn och deras familjer samtidigt som vi vill stimulera dem att införa fysisk aktivitet som en del av deras dagliga rutiner.

HUVUDPRINCIPER


Projektet utgår från insikten om att fysisk aktivitet och motion är nyckelfaktorer i barnens utbildning, eftersom en harmonisk kroppsutveckling understöds och förbereder barnen inför livet som individer eller medborgare i morgondagens samhälle.

Av det här skälet har Kinder + Sport en positiv inställning till fysisk träning redan långt nere i åldrarna och man vill motivera den yngre generationen att införliva en aktiv livsstil och ge dem chansen att upptäcka att det är roligt att motionera.

Alla projekt genomförs därför på ett helt unikt sätt:
 • där många barn engageras,
 • där de allra bästa värderingarna inom idrott såsom vänskap, solidaritet, inkluderande, självförtroende och tillit till andra, odlas: viktiga principer på väg mot mognad och vuxet ansvarstagande,
 • där hela familjer engageras, så att fysisk aktivitet blir en gemensam och regelbunden rutin
 • där rörelse görs konstruktiv och rolig.

DET HÄR GÖR VI


Kinder+Sport är mycket stolta över att ge stöd åt familjer och föreningar genom effektiva åtaganden:
 • vi stödjer idrottsprogram,
 • vi förser skolor med teknisk utrustning,
 • vi stimulerar idrottstävlingar för ungdomar,
 • vi utvecklar internationella tävlingar för studerande,
 • vi sponsrar idrottsevenemang,
 • vi organiserar läger ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där barn stiftar bekantskap med idrott,
 • vi samarbetar med professionella idrottare och idrottsstjärnor som fungerar som ”ambassadörer” för en aktiv livsstil,
 • vi stödjer forskningsprojekt som syftar till att öka våra kunskaper om att leva en aktiv livsstil;
Kinder+Sports program förbättras och breddas kontinuerligt mot bakgrund av de resultat som uppnås:
 • vi är närvarande i 27 länder,
 • vi har kontakt med 15 miljoner barn världen över.
 • vi sätter över 2 miljoner 250 000 barn i rörelse,
 • vi samarbetar med 40 nationella och internationella idrottsförbund och föreningar,
 • vi deltar i 18 olika idrottsgrenar.
För Kinder + Sport är handling viktigare än ord och målet är att gå i bräschen för motion bland barn över hela världen.

Läs mer på >