HANDLINGER BASERET PÅ VÆRDIER

Ud fra vores solide baggrund genbekræfter disse etiske regler såmænd bare, at vores beslutninger og handlinger sker ud fra vores værdier. Med disse etiske regler er vores mål at reducere enhver usikkerhed, hvad angår adfærd, men også at give alle, som arbejder med vores virksomhed en forståelse af vores grundlæggende værdier. I dag som altid er det afgørende at bekræfte vores etiske vision og tydeligt at italesætte vores principper, værdier og ansvarsområder. Disse principper styrer vores adfærd i forhold til markedet, især over for forbrugeren, de samfund, vi arbejder i, de personer, der arbejder med os, og enhver interessent involveret i virksomheden.

RETNINGSGIVENDE FOR FREMTIDIG ADFÆRD

Det er kun med vores fælles indsats og engagement, at vi kan skabe en solid fremtid. Det er nødvendigt, at vi alle samarbejder og konstant udfordrer hinanden og os selv i vores arbejde, fordi alle kollegaer, som investerer deres tid, evner og ideer, fortjener at blive anerkendt for deres arbejde. Over for dem bekræfter vi de principper og værdier, som hidtil har garanteret vores succes. Vi må ikke glemme, at en koncern som vores, som har gennemgået en ekstraordinær ekspansion på verdensplan, kræver en stærk balance mellem de forskelligheder, som kan opstå fra denne vækst: Frihed vs. regler, kreativitet vs. ansvar samt individuelt initiativ vs. kollektiv beskyttelse. I denne kontekst udgør de etiske regler ikke kun en mulighed for at formalisere den veletablerede ekspertise men også for at skabe en retningslinje, et "kompas", som styrer kompleksiteten i den fremtidig adfærd, både internt og eksternt.