ANSVARLIG KOMMUNIKATION TIL FREMME AF INFORMEREDE VALG

Den stigende fokus på globalt plan på kost, ernæring og fysisk aktivitet er af stor betydning for den internationale føde- og drikkevarebranche, som Ferrero er en del af. Ferrero støtter ideen om, at ansvarlige, kommercielle kommunikationer kan hjælpe forbrugerne til at træffe hensigtsmæssige valg om fødevarer og drikkevarer såvel som at forstå den rolle, ernæring, kost og fysisk aktivitet spiller for en sund og aktiv livsstil verden over. Ved formidling af kommercielle kommunikationer, der er i tråd med principperne for sund ernæring, afbalanceret kost, fysisk aktivitet og personlige valg, kan industrien spille en vigtig rolle. Som en global spiller i industrien anvender Ferrero konsekvent “ Rammerne for kommunikation om føde- og drikkevarer ” taget i brug af ICC – Det Internationale Handelskammer såvel som de regionale og nationale selvregulerende regler udviklet lokalt på basis af disse rammer. Ferrero anerkender behovet for en kraftig styrkelse af mekanismer, der kan straffe eller ændre reklamer, som ikke overholder de ovennævnte selvregulerende krav.

Ferrero tror, at effektiv selvregulering af kommercielle kommunikationer er den bedste måde at tjene forbrugerens interesser på, så de modtager sande og nøjagtige kommunikationer. Derfor er Ferrero, alene og gennem de foreninger, som er medlem af (fx WFA , World Federation of Advertisers og IFBA , International Food & Beverage Alliance ), en aktiv spiller i den selvregulerende proces på nationalt såvel som internationalt plan.

Klik her for at downloade den komplette version af dokumentet "Ferreros principper for reklame og markedsføring>