DELING AF VÆRDIER FOR AT SKABE VÆRDI

For Ferrero-koncernen har betegnelsen virksomhedens sociale ansvar altid stået for at drage omsorg for mennesker og lokalområdet, nemlig de ansatte og de tidligere ansatte, forbrugerne, familierne og de lokale samfund, hvori koncernen opererer. Disse principper om socialt ansvar styrede Ferreros først skridt i Alba og er forblevet uændret til i dag. Ferrero-koncernens tilgang til bæredygtighed er i øjeblikket baseret på virksomhedens sociale ansvarsstrategi: "Deling af værdier for at skabe værdi" For Ferrero er skabelsen af fælles værdi en praksis, som påvirker alle forsyningskædens trin: Det går fra at drage omsorg for de personer, er med til, at skabe koncernens historie, støtten til lokalsamfundene, formidling af en aktiv livsstil blandt unge og deres familier, til den stærke indsats i bæredygtige landbrugsmetoder samt sikring og beskyttelse af miljøet. Vores strategi for virksomheden sociale ansvar er opdelt i to hovedområder: Mennesker og kloden.

MENNESKER


Hos Ferrero er fokusset på kunderne ikke bare en værdi, det er noget vi realiserer hver dag ud fra vores ansvarsfølelse, som er hævet over vores kommercielle mål. Dette ansvar omsættes til virkelighed via Ferreros strategi for ernæring, løbende innovation, produkternes friskhed og kvalitet, fødevaresikkerhed og ansvarlig og gennemsigtig kommunikation. Endvidere viser Ferrero hele tiden interesse i sine nuværende og tidligere ansattes liv og de mennesker, der lever i de samfund, hvor Ferrero opererer. Denne forpligtelse demonstreres også gennem Ferrero-fondens aktiviteter og Michele Ferreros iværksætterprojekt, som nu i gang i Afrika og Asien. Koncernen fortsætter også sit engagement i formidling af en aktiv livsstil rettet imod unge og deres familier via det globale Kinder +Sport-program "Bevægelsesglæde".

KLODEN


Overvågning og forbedring af aktiviteterne i hele forsyningskæden kommer i første række for Ferrero-koncernen, hvilket sker ved at sikre, at råmaterialerne indkøbes ansvarligt. Koncernen gør desuden en aktiv indsats for at producere med respekt for miljøet ved at gøre brug af de bedst mulige teknologier, sikre at brugen af energi, materialer og naturressourcer er effektiv og forbruge vandressourcerne på en ansvarlig og fornuftig måde. Gennem anerkendelsen af dette ansvar forpligter Ferrero sig til at mindske sin miljømæssige indvirkning, lige fra råmaterialer til produktionsanlæg og logistik i hele værdikæden.